Make your own free website on Tripod.com
Marathi Songs List (E - L)
song_name catg singer1 singer2 md lyrics film/album song_no
ek lajaran saajara mukhada, chandravaani phulala ga fs as um


87
ek phulale phool aani phuluna nusate rahile

160
ek tatva naam fssant dnyaneshwar 284
ek zoka fs ab
am2
chaukat raja 320
eka talyat hoti badake pile surekh
ab367
fite andharache jaale fs sp220
ga saajani fs vw
rk
pinjara 88
gaa baalano shri ramayana ds sp
sp gdm geet ramayan 300
gagana sadana tejomaya fs lm
hm
umbartha 89
gajanana shri ganaraya ds lm229
galyan sankhali sonyachi hi pori konachi bg jk243
ganaraj rangi nachato ds lm
hm ss
262
ganga jamuna dolyat ubhya ka
lm261
ganjalyaa othaas maajhyaa fs rs
hm sb umbartha 368
gele dyayache rahuna, tuze nakshatranche dene bg ab
hm

46
gele te dina gele bg hm
hm

91
ghana nila ladhivala fs mv
sp gdm
13
ghanaghanamala nabhi daatalya, kosalati dhara fs
92
ghanashyama sundara shridhara fs lm pn
hb amar bhoopali 14
ghanatami shukra bagha rajya kari bg lm
hm brt
98
ghanu waje ghunghuna ds lm246
ghara thakalele sanyasi fs hm
hm g nivadunga 385
ghei chandra makaranda ns vd1
ja pd katyar kalajat ghusali 168
gomu sangati na mazya tu yeshil kaay fs ab hk hm
ha khel saavalyancha 53
gori gori paan phulan sarakhi chaan, dada mala ek vahini aan fs

sk2

163
ha khel saavalyancha fs hk
hm
ha khel saavalyancha 100
ha maaza maarga ekala fs sp321
haa chhand jivala veda pise fs mr287
haachi nem aatan na phire maghari ab


st
255
haravale te gavasale ka
lm260
hari om hari om, pranav omkar shiva bg rk101
hata tujha hatat, dhund hi hava bg ad sm1


369
havasa tu, havasa maj tu havas tu fs ab
sp
aamhi jaato amachya gaava 15
he aadima he antima bg rk102
he raashtra devataanche fs rv
cr gdm gharakul 370
hechi daan dega deva ab


st
253
hi chaal turu turu bg jk103
hi dusryaachi baail fsjait re jait 322
hi vaat door jaate bg ab
hm ss
44
hil hil pori hila, tujhya kapalila tila fs
241
hirvya hirvya rangachi zaadi ghanadat fs
104
hridayi jaaga tu anuraga
lm99
indrayani kaathi ds pbj
pld gdm gulacha ganapati 257
jaaina vicharita raanphula
ka
hm ss
172
jaashil kuthe muli tu fs rs ab


105
jag he bandishala fs sp
sp gdm jagachya pathivar 106
jahlya kaahi chuka fs
323
jai gange bhagirathi ns ps1273
jai jai ramkrishna hari ab


st
248
jambhul pikalya jhadakhali fs ab rs hm
jait re jait 371
jana palabhara mhanatila haay haay bg lm

brt
108
jana vijana jhale aamha
rk107
japuna chaal pori
ad170
jaya jaya maharashtra maaza ps ss3

rb
171
jayostute shri mahanmangale shivaspade shubhade ps lm
hm
swantantravir savarkar 109
jeevalaga kadhi re yeshil tu fs ab325
jeevalaga, rahile re doora ghara maaze bg ab
hm

48
jeevanat hi ghadi fs lm
yd yd
16
jevha tichi ni maajhi choruna bhet zali bg ad110
jhinku kinva maru fs mk324
jithe saagara dharani milate fs ab
sp
aamhi jaato amachya gaava 17
jiva shiva chi baila joda fs

hm

97
jo aavadto sarvaanna fs lm326
jwani chya aagichi mashala haati...disla ga bai disala fs um
rk
pinjara 80
ka dharila parades fs bp111
ka re durava, ka re abola fs ab
sp gdm mumbaicha javai 164
kaa ho dharila majavari raga fs ab372
kaahi bolayache aahe pan bolnar nahin fs sp2
yd

112
kaajal ratina fs ab263
kaalya matita maatita tifana kadhate fs
221
kaay baai saangu fs um327
kaay ga sakhu kaay ga sakhu, bola dajiba fs
239
kadhi bahar kadhi shishir fs sp
sp

114
kaivalyachya chandanyala bhukela chakora bg ja115
kala jya laagalya jeeva bg lm309
kalpavruksha kanye saathi bg lm
vp ps
328
kamodini kaay jaane to parimala ab lm
sk2 st
162
kanada raja pandharicha fs
113
kanya sasuryasi jaye ab


st
254
kasa kaay paavna bara haay ka fs sc329
kase kase hasayache fs lm
hm ap1
165
kashi hoti re maajhi aai ks
291
kashi karoo swagata fs sk373
kashi nashibana thatta aaj mandali fs sp
rk
pinjara 85
keshava madhava tujhya namata re godava ds sk
dp ra
166
kevha tari pahate, ulatuna ratra geli fs ab pf hm sb
56
khara to prema ns
267
khel maandiyela valavanti thayi ab lm

st
116
khinna ya vaata dura palnarya fs lm
sk1 mp
167
kilbil kilbil pakshi bolati ks
302
kokil kuhu kuhu bole fs lm330
koti koti roope tujhi fs sw331
kumbhaara saarakha guru naahi re jagaat fs sp332
kunachya khandyavara kunache oze fs rs
bc ap1 saamana 117
kuthe shodhishi raameshwar an kuthe shodhishi kaashi fs sp333
laajuna haasane ana haasuna te pahane fs hm
hm

119
latapata latapata tujha chalana ga mothya nakharyacha fs lm
vd hb honaji bala 118
lav lav kari paata fs pp1
hm ap1 nivadunga 384
leka laadki ya gharchi fs lm18
limbonichya jhada maage chandra zopala ga bai ks
206

Back to Main page