Make your own free website on Tripod.com
Marathi Songs List (M - R)
song_name catg singer1 singer2 md lyrics film/album song_no
maage ubha mangesha fs ab
hm
mahananda 20
majhya preeti fula, nevu kothe tula fs ab374
maajhi renuka maauli fs lm335
maajhiya mana fs ab


ritu hirava 336
maajhya saranga, raja saranga fs lm
hm

198
maalavuna taaka deepa bg lm
hm sb
58
maalachya malyamandi paatacha paani jaata fs lm
lm
saadhi maanasa 337
maata na tu vairini ds sp
sp gdm geet ramayan 298
maaze gaane bg lm310
maaze jeevan gaane bg ja
pld

361
maaze mahera pandhari ab pbj193
maaze rani maaze moga fs hm ab hm
mahananda 23
madhu ithe ana chandra tithe fsmadhuchandra 334
madhu magasi maajhya .. madhu ghatache rikame bg lm
vp brt
199
mala lagali kunachi uchaki lv um
rk jk1 pinjara 83
malmali tarunya maaze tu pahate pangharave bg ab

sb
120
malyachya malyamadhe kon ga ubhi fs um jk rk dk
21
mana he ramarangi rangale ab pbj
gt gt
192
mana manasa umagata nahin
sp2
sp2

121
mana pisat majhe aadale re
kk1375
mana tuze manogat mala kadhi kalel ka fs ab
am2
kalat nakalat 386
manachya dhundit laharita yena, sakhe ga saajani ye na bg
93
manasicha chitrakar to tujhe nirantara chitra kaadhato fs hm
hm

194
marathi paaula padate pudhe ps lm22
mavalatya dinakara fs lm256
mendichya paanavara bg lm
hm sb
122
mi dolkara dolkara, dolkara daryacha raja fs lm hk hm ss
123
mi kaatyatun chaalun thakle fs lm338
mi maza harapuna basale ga bg ab
hm

49
mi raat takali, mi kaat taakali fs lm
hm ngm
90
mogara phulala bg lm
hm sd
195
mriganayana rasik mohini ns
268
mungi udali aakashi fssant tukaram 285
myanatuna usale talavarichi paata, vedat marathi veer daudale saat fs lm
hm

154
naa manoge to dungi tohe gaari re fs jh
hm ss nivadunga 383
naach ga ghuma kashi me naachu

222
naach re mora, ambyachya vanat naach re mora naach ks ab
pld gdm
43
nabha utaru aala fs ab
hm

51
nachata na gaganata naatha
ja124
nahin kashi mhanu tula
lm
hm ap1
182
naka todu paana jara thamba fs um
rk
pinjara 84
nakalata saare ghadale
sk
dp ra
181
nako devaraya, anta asa pahu fs hm
hm

24
nako visaru sanketa milanacha ns
270
namacha gazar ds pbj288
naravar krishna saman ns
233
narayan ramaramana ns
275
nava vadhu priya me bavarate

225
navin aaj chandrama fs uw sp


339
ne majasi ne, parata matrubhumila, saagara prana talamalala ps lm hm hm ss1
139
niij majhya nandalala bg lm125
om namoji aadya ds lm

sd
245
padala pikalay amba, amba ga bai fs
75
pahate pahate mala jaag aali bg sw183
pahilicha bheta jhali, pana odha hi yugachi bg ad184
paahuni raghunadana saavla fs lm340
pail to ge kaau fs lm341
panduranga kaanti, divya teja zhalakati kanadahu vithalu ab ab
hm sd
54
papanila tujha rang yeto


yd

127
pappa saanga kunache ks
305
paus kadhicha padato bg hm
hm g
126
phiratya chaka varati desi, maatila aakar, vithala tu veda kumbhar fs sp279
phite andharache jaale zale mokale aakaasha fs sp2
sp2

128
pikalya panacha deth ki ho hirava fs
74
poojite mangalagaur fs lm342
prabhu aji gamala ns
278
prathama tuja pahata, jeev vedavala fs rk


mumbaicha javai 129
prathama tula vandito fs vd1 ap ap2
ashtavinayak 130
pratima uri dharuni
lm258
prema varadana ns
274
premala upama naahin, he deva gharache dene

187
premaswarupa aai bg lm
vp

224
priticha jhul jhul paani fs ss2 um


131
priyavina udasa vaate raat
sk132
priye pahaa ns kg

ak1
186
purva dishela arunarathavara
ab
hm ps
185
radha krishnavari bhaalali fs lm343
radhadhar madhu milind jaya jaya fs rk360
raja lalakari ashi de fs
26
rajachya rangamahali fs lm29
rajasa javali jara basa fs lm
hm

133
raama raghunadana fs lm344
ramchandra swami maaza fs lm345
ramya asha sthaani fs lm
mk1 vsk
202
ramya hi swargahuna lanka ot pbj
vd gdm
203
ranga sandhyakaalche gelet kothe saanga na bg ad205
rasika me kaise gaau geet fs ap134
re mana aaj koni bagha tula, sad ghal fs mr376
re tujhya vachuna kaahi ns
277
reshama chya reghani lv ab lm lm

25
runanubandhachya, jithuna padalya gaathi, bhetita rushtata mothi ns kg vj

dev dinaghari dhavala 161
runu jhunu runu jhunu re brahamara bg lm
hm sd
204
ruperi vaaluta madachya banata yena fs ab135

Back to Main page